ZDANIEM PEDAGOGÓW

Zdaniem węgierskich pedagogów muzycznych najbardziej sprzyjające warunki stymulowania ele­mentarnej twórczości muzycznej występują wówczas, gdy zajęcia w przedszkolu prowadzi stale ta sama nauczycielka, dobrze przy­gotowana muzycznie oraz obdarzona osobowością twórczą. Naj­lepsze rezultaty w przeprowadzonym w Budapeszcie ekspery­mencie otrzymała ta grupa przedszkolna, której nauczycielka lu­biła grać na skrzypcach i śpiewać razem z dziećmi, i to dużo czę­ściej niż przewidywał program. Muzyczne improwizacje dziecięce również wskazują na istnienie tzw. rodzimego języka muzycznego. Zawierają bowiem wiele typowych cech ludowych piosenek dzie­cięcych a jednocześnie stanowią produkt twórczego przetworzenia wcześniej wyuczonego materiału. Ilość i jakość muzycznych do­świadczeń dziecka oraz przykład muzykującej i zachęcającej do improwizacji nauczycielki to dwa warunki rozwoju muzycznej in­wencji twórczej.W ciągu ostatnich 20 lat psychologowie muzyki znacznie czę­ściej stawiają pytania o środowiskowe uwarunkowania rozwoju zdolności muzycznych niż o ich genetyczne determinanty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *