ZAZNAJOMIENIE Z FORMAMI ZAJĘĆ

U osób z niewyraźną mową, trudnościami w procesie żucia pokar­mów zwraca się uwagę na szerokie otwieranie ust, poruszanie brodą, wargami. Osoby zahamowane, z postawą lękową uczest­niczą w różnych formach ćwiczeń uspokajających i odprężających. W okresie adaptacyjnym wszelkie ćwiczenia przybierają postać zabawową np. prezentacja imion może odbywa się w parach, przy podawaniu pałeczki lub piłki, przez odgadywanie imienia po u- słyszeniu pierwszej litery itp. W okresie tym chodzi o zaznajomienie wszystkich osób z for­mami zajęć, przyswojenie zasad współżycia i porządku w środowi­sku. Ćwiczenia winny być prowadzone z myślą o swobodnym wy­powiadaniu się w działaniu: pracach manualnych, zabawach i grach. Wszelki materiał do zajęć manualnych może być przygoto­wywany przez samych uczestników warsztatów, a w szczególno­ści układanki zrobione z widokówek, wycinki z gazet i magazynów ilustrowanych, składanki i sklejanki, wycinanki z obrazków. Roz­maite pomoce to: farby, kredki, plastelina, kolorowe pisaki, ołówki, kreda kolorowa, gąbki do malowania na tablicy, nożyczki, koloro­wy papier, bloki rysunkowe, kalka lub papier przeźroczysty, lustro, magnetofon, adapter z płytami, domino, rzutki, bębenek, cymbałki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *