ZASTOSOWANIE FORMULARZA

Poszczególne utwory wskazane w podręczniku służą jedynie jako sugestie, gdyż za­kłada się, że wyszkolony, wysoko wykwalifikowany terapeuta dys­ponuje repertuarem odpowiedniej muzyki i jest kompetentny w klinicznej improwizacji.Przy zastosowaniu i wypełnianiu formularza należy być ela­stycznym i twórczym, co oznacza, że można wprowadzać zmiany. Ponieważ rozpoznawanie pacjenta trwa przez pewien okres czasu i jest pierwszym z nim osobowym kontaktem, pomiędzy terapeutą a badanym wytwarza się już wtedy istotna relacja. Terapeuta roz­poczyna proces rozpoznawania patrząc na klienta jako na zinte­growaną jednostkę ludzką, obserwując i notując każdy drobny szczegół, który składa się na portret danej osoby, co mu umożliwi ułożenie właściwego programu leczenia. Jednakże przed sfor­mułowaniem ostatecznej wersji zapisu, należy pacjenta obserwo­wać w jak największej ilości sytuacji i w różnym otoczeniu, w celu uniknięcia jakichkolwiek uprzedzeń (świadomych bądź nieświa­domych). Należy starać się odnajdywać nie tylko same trudności ale także mocne strony, które mogą stać się punktem wyjścia do pracy nad kształtowaniem pełnej osobowości. Proces diagnozowania, którym posługuje się terapeuta, służy zatem do odkrywania terenów, które dotychczas pozostawały w ukryciu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *