ZABURZONE SFERY ROZWOJU

Biorąc pod uwagę możliwości kontaktu z różnymi rodzajami sztuki należy stwierdzić, że muzykę percypują niewidomi w pełni poprzez poznanie bezpośrednie. W tym zakresie istnieją wielkie możliwości wykorzystania muzyki i rytmiki do rozwijania poczucia pewności. Jako najważniejsze zadanie rehabilitacji uważa się: likwidację lęku przed ruchem i jego .konsekwencjami (niezgrab- ność ruchów, zasiedziałość mięśni). Natomiast najważniejszym celem rewalidacji jest wyrobienie akceptacji samego siebie i wiary we własne możliwości („potrafię sobie dać radę sam”).Polski Związek Niewidomych za pośrednictwem okręgów woje­wódzkich organizuje różne formy pomocy dla dzieci niewidomych i słabowidzących.Turnusy rehabilitacyjno-szkoleniowe przeznaczone są dla dzieci w wieku 3 do 6 łat wr.az z rodzicami.Wypoczynek wakacyjny w formie zimowisk lub kolonii zdrowot­nych dia dzieci w wieku 7 – 14 lat.Obozy sportowo-rehabilitacyjne dla młodzieży w wieku 15-18 lat.Obozy wędrowne dla młodzieży w wieku 19 – 25 lat.Praca z dziećmi niedowidzącymi powinna rozpoczynać się możliwie jak najwcześniej, wtedy gdy psychika dziecka jest pla­styczna i najbardziej podatna na oddziaływanie wychowawcze. Chcąc przygotować takie dziecko do rozpoczęcia nauki szkolnej, najlepsze rezultaty można osiągnąć posyłając je do klasy wstępnej czyli tzw. ogniska przedszkolnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *