WIELE UZNANYCH AUTORYTETÓW

Wiele uznanych autorytetów z dziedziny dziecięcej terapii muzycznej pracuje z dziećmi chorymi na bazie poszukiwań intu­icyjnych, głęboko uznając niezaprzeczalną wartość muzyki w po­budzaniu rozwoju psychicznego dziecka. Juliette Alvin we wstępie do książki pt. „Muzyka dla dziecka niepełnosprawnego” podkreśla, że każdy rodzaj upośledzenia stwarza specyficzne problemy natu­ry fizycznej, umysłowej bądź emocjonalnej, do których trzeba się dostosować organizując doświadczenia muzyczne. Metody, które opisała w książce nie dadzą się ująć w ramy konwencjonalne, gdyż dzieci o których mowa nie mieszczą się w normalnych stan­dardach. Z kolei David Ward pisze: „Tylko metodą prób i błędów może nauczyciel wykryć bezpieczny i efektywny sposób uczestni­czenia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w zajęciach muzycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o posługiwanie się specjalnie dostosowanymi instrumentami muzycznymi. Philip Bailey organi­zując przez 10 lat zajęcia muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych, przyjął jako główną zasadę, że każde dziecko może wziąć w nich udział, o ile tylko nauczyciel potrafi znaleźć sposób, dzięki któremu dziecko przezwycięży swoje trudności. Autor ten pisze: ”Wolę ra­czej zastosować jak najbardziej niezwykłą metodę niż pozostawić dziecko bez pomocy”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *