W OKRESIE PRZEDSZKOLNYM

W okresie przedszkolnym kształtują się liczne i różnorodne składniki zdolności muzycznych. Muzyka spostrzegana przez dziecko przedszkolne nie wiąże się już tak bardzo jak poprzednio z konkretnym obrazem czy tematem lecz nabiera emocjonalnego charakteru. Możliwy jest śpiew dzieci bez akompaniamentu, bez elementów ruchu, bez teatralizacji czy wzrokowej poglądowości. Dzieci pięcioletnie zdolne są do czystego intonacyjnie śpiewu, potrafią zsynchronizować swój krok z tempem muzyki, umieją przysłuchiwać się z zadowoleniem muzyce, rozróżniają barwę niektórych instrumentów, określają charakter muzyki, wyrażają swój stosunek do niej. Dzieci w tym okresie pozytywnie odnoszą się do różnych form aktywności muzycznej a nawet mogą opano­wać elementarne pismo nutowe.U dzieci w wieku od 7 do 14 lat powiększa się zasób słuchowych wy obrażeń muzycznych, co prowadzi z jednej strony do umiejętności śpiewania wewnętrznego czyli w wyobraźni, a z drugiej strony wiąże się z coraz lepszym rozumieniem pojęć mu­zycznych i wykorzystaniem ich w procesach myślenia muzyczne­go.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *