UŁOŻENIE ZADAŃ

Zadania ułożone są w kilka grup obejmując swym za­kresem komunikację poprzez rytm, dynamikę, melodię, improwi­zację, śpiew i ruch. Z reguły dziecko ma wykonać szereg zadań np. kilka uderzeń w określonym rytmie powtórzyć na bębenku lub zagrać na ksylofonie. Podczas swobodnej gry na ksylofonie, którą nagrywamy na taśmę, śledzi się różne aspekty wykonania, które następnie są starannie punktowane. Zmiany w zachowaniu się dzieci podczas kolejnych sesji terapeutycznych należy pilnie ob­serwować, gromadząc w protokołach takie dane, jak: koncentracja uwagi, zachowanie dziecka, motywacja, sposób porozumiewania się, spontaniczność i wyobraźnia, sugestie co do dalszych zajęć. Projekt arkusza obserwacyjnego przedstawiam na zakończenie artykułu.Prowadząc muzykoterapię wśród dzieci przebywających w warunkach sanatoryjnych trzeba pamiętać o zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, które są typowe dla dzieci na określonych etapach rozwoju w określonym wieku, a w warunkach izolacji od środowi­ska rodzinnego nabierają szczególnego znaczenia. Są to potrze­by:kontaktu emocjonalnego – czułości, miłości, bliskości, wyłączności, wzajemnego zaufania, wzajemnego rozumienia się, intymności,aktywności psychoruchowej – dotyczącej grania na instrumen­tach muzycznych, śpiewania, zabawiania się na placu zabaw,udzielania sobie wzajemnie pomocy, współdziałania,samodzielności, zaradności,uznania społecznego, przy nasilonym często poczuciu mniej­szej wartości w związku z chorobą,ekspresji emocjonalnej, tworzenia pomysłów, uwalniania fan­tazji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *