SYSTEMATYCZNA NAUKA

Systematyczna nauka w szkole rozwija u młodzieży pamięć muzyczną, doskonali umiejętności słuchowe, kształtuje preferen­cje muzyczne (czasem opozycyjne wobec typu muzyki prezento­wanej w szkole). W efekcie pogłębionego zainteresowania możliwościami samodzielnego odczytywania nut dochodzi do biegłej znajomości pisma nutowego i elementarnej wiedzy z za­kresu literatury muzycznej. W wieku od 15 do 24 roku życia większość młodzieży kończy szkolną obowiązkową edukację muzyczną poprzestając na naj­prostszych formach kontaktu z muzyką typu głównie młodzieżowego w programach radiowych, telewizyjnych i estrado­wych. Przeciwnie, młodzież utalentowana muzycznie w tym okre­sie konkretyzuje swoje cele życiowe i wybiera karierę artystyczną jako jedyną drogę realizacji swoich zdolności i aspiracji. W atmos­ferze zawodowej szkoły muzycznej kształtuje się kult dla profesjo­nalizmu, a potrzeba długich lat ćwiczenia dla doskonalenia swoje­go warsztatu muzycznego zajmuje naczelne miejsce w hierarchii wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *