PRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU MUZYCZNEGO

Znając prawidłowości rozwoju muzycznego dziecka można postawić pytanie, który z okresów ma najważniejsze znaczenie dla wyzwolenia potencjalnych uzdolnień albo też jaka jest specyficzna rola każdego z wyróżnionych okresów. W ostatnich latach panuje powszechne przekonanie, że okres przedszkolny jest okresem najważniejszym, a zarazem krytycznym dla kształtowania podsta­wowych umiejętności i nawyków spostrzeżeniowych, stanowiących bazę dla rozwoju procesów myślenia i komunikowania się z oto­czeniem. Przez okres krytyczny rozumie się w psychologii okres maksymalnej czy też optymalnej podatności na oddziaływanie określonej kategorii bodźców. Gdy mija okres krytyczny jednostka staje się mniej wrażliwa na określone pobudzenia a ćwiczenia różnych funkcji nie dają spodziewanych efektów. Wiek między 3 a 7 rokiem życia uznaje się za krytyczny dla rozwoju słuchu mu­zycznego, umiejętności posługiwania się głosem wokalnym przy uczeniu się znanych piosenek, jak i przy swobodnych improwiza­cjach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *