PRACA MUZYKOTERAPEUTY

Praca muzykoterapeuty z pacjentami upośledzonymi umysłowo wymaga przeprowadzenia rozpoznania holistycznego każdej jednostki i wzięcia pod uwagę wszystkich odchyleń od normy. Służą temu szeroko rozpowszechnione testy inteligencji do określania rodzaju i stopnia występujących zaburzeń i ich uwarun­kowań, różne podejścia do rozpoznania w muzykoterapii, oceny funkcjonowania w sferach takich, jak motoryka, komunikacja, my­ślenie, uczucia i stosunki społeczne, oraz oceny cech zachowań muzycznych charakterystycznych dla poszczególnych etapów rozwojowych.Autorka opracowała rozległy arkusz diagnostyczny zawierający siedemnaście głównych dziedzin obserwacji. Ma on zastosowanie do osób w każdym wieku i o różnych uwarunkowaniach. Może być wykorzystywany zarówno przez doświadczonego terapeutę jak i nowicjusza. Najlepiej jeśli badanie prowadzi się przez okres kilku tygodni. W związku z tym terapeuta aranżuje spotkania osobiste z pacjentem, jak również w grupie, w celu zbadania zachowań mu­zycznych i niemuzycznych danej osoby.Stosując arkusz diagnostyczny, ‘terapeuta posługuje się za­równo muzyką skomponowaną, jak i improwizowaną (wokalną i instrumentalną) podczas śpiewu, nucenia, grania na instrumentach i przy zajęciach muzyczno-ruchowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *