POGLĄDY NA MUZYKOTERAPIĘ

Aby móc praktykować jako wykwalifikowany muzykoterapeuta, należy wykazywać się wielospecjalistycznym wyszkoleniem w dziedzinie muzyki, psychologii, nauki o zachowaniu, posiadać wiedzę o współczesnych kierunkach psychoterapii oraz zdobyć kliniczne doświadczenia jako adept muzykoterapii.Leczenie muzyką to wykorzystanie muzyki jako funkcjonalne­go, terapeutycznego narzędzia w celu przywrócenia, utrzymania i poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego. Jest to niewerbalna, ^ niezagrażająca metoda, efektywna zarówno w odniesieniu do pa­cjentów posiadających sprawności werbalne jak i z trudnościami w komunikacji słownej.Swoista struktura muzyki, jej składowe części (rytm, melodia, wysokość, metrum, dynamika, nastrój, tempo, słowa pieśni), jej moc jako środka estetycznego zdolnego do wywołania stymulacji sensorycznej, jej zgodność z ludzkimi uczuciami – wszystko to czyni ją unikalnym środkiem leczniczym. Prace badawcze i empiryczne dowodzą, że leczenie muzyką osób niepełnosprawnych rozszerza się znacznie bardziej niż w jakichkolwiek innych dziedzinach, ale często też okazuje się naj­ważniejszym rodzajem leczenia i środkiem do diagnozy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *