PODSTAWOWY CEL ZAJĘĆ

Podstawowym celem zajęć muzykoterapeutycznych wśród dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, jak również wśród innych dzieci niepełnosprawnych jest odkrycie wszelkich, nawet minimalnych możliwości ich rozwoju we wszystkich muzycznych i niemuzycznych dziedzinach działalności. Punktem wyjściowym zdaje się być poprawa obrazu własnej osoby, która korzystnie wpływa na motywację dziecka do doskonalenia umiejętności słuchowych, koordynacji ruchowej, zdolności porozumiewania się itp. Zajęcia muzykoterapeutyczne powinny dostarczać dziecku wielu przyjemności, niezagrażających doznań emocjonalnych oraz przeżyć estetycznych. Podstawową formą kontaktu jest śpiew i rytmika. Do posługiwania się głosem zachęcam dzieci przy różnych okazjach, np. przy powitaniu, pożegnaniu. Sama też wy­śpiewuję imiona dzieci stosując motyw tercji opadającej. Zachę­cam w ten sposób do utrzymywania uwagi w napięciu u dzieci siedzących na wózkach lub z przejawami nadpobudliwości. Dzieci dokonują własnej prezentacji wyśpiewując swoje imiona, naśla­dując głos wołającej je mamy, przy czym z reguły reszta dzieci powtarza to zawołanie wyklaskując je rytmicznie. Imiona można powiązać w łańcuchy po dwa, lub trzy co prowadzi do utworzenia oryginalnych zwrotów melodyczno-rytmicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *