OSIĄGNIĘCIA W LECZENIU MUZYKOTERAPIĄ

Edith Hillman Boxili jest dyplomowanym muzykoterapeutą i muzy­kiem, zarejestrowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Mu- zykoterapeutyczne. Studiowała w New York University i Boston University, a także w Juilliard I Dalcroze Schools of Musie. Przez szereg lat była kierownikiem działu muzykoterapii w Ośrodku O- pieki nad Umysłowo Upośledzonymi na Manhattanie i profesorem muzykoterapii na Nowojorskim Uniwersytecie, na Wydziale Wy­chowania Muzycznego i Muzykoterapii. Jest szeroko uznawana jako autorytet w zakresie muzykoterapii osób niepełnosprawnych, głównie dzięki jej pełnej poświęcenia pracy wśród tych osób, jak również dzięki pracy dydaktycznej ze studentami, monografii książkowej pt. Musie Therapy for the Developmentally Disabled, PRO-ED, lnc.1985 oraz nagraniom telewizyjnym i radiowym ilu­strującym jej osiągnięcia w tej dziedzinie. Unikalne nagranie sesji muzykoterapeutycznej z niepełnosprawnymi zostało wydane przez The Smithsonian Institution w 1976 r. w postaci kasety z broszurką (Folkways Records Album nr FX 6180, 1976 NYC, USA). Jest założycielką ruchu „Muzykoterapeuci dla pokoju”.Jak wiadomo, muzykoterapia uznana.za samodzielną dyscy­plinę terapeutyczną w 1950 r. przeszła znaczną ewolucję w kolej­nych trzech dekadach rozwijając własne programy kształcenia uniwersytetyckiego, jak również przenikając do instytucji opieki zdrowotnej w Ameryce i Europie, a także wielu odległych krańcach świata. W 1981 r. muzykoterapia była reprezentowana na między­narodowej konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych z o- kazji Międzynarodowego Roku Niepełnosprawnych, w roku na­stępnym muzykoterapeuci weszli w skład sieci profesjonalnych stowarzyszeń zdrowia i higieny psychicznej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *