NAJNOWSZE BADANIA

Najnowsze badania empiryczne wskazują, że specyficzne pro­cesy zachodzące w muzycznym otoczeniu dziecka silniej uwi­daczniają wpływ środowiska rodzinnego niż takie wskaźniki de­mograficzne, jak status społeczno-ekonomiczny, poziom wy­kształcenia rodziców, zawód itp. Obiektem badań mogą być różne grupy wiekowe, przedstawiciele różnych specjalności muzycznych, studenci, uczniowie, a także rodzice dzieci uzdolnionych muzycz­nie. W badaniach wykorzystuje się różne techniki, które mają po­zwolić na ocenę jakości muzycznego środowiska rodzinnego, a w szczególności postaw wobec muzyki, postaw wobec umuzykal­nienia dziecka, ilości i różnorodności doświadczeń muzycznych dostarczonych dziecku itp.J.S. Shelton zbierał informacje o muzycznym środowisku dziecka w toku specjalnych wizyt w domach swoich uczniów pierwszoklasistów. Technikę tę można by określić jako muzyczny wywiad środowiskowy. Wywiady dotyczyły takich momentów, jak możliwości słuchania muzyki w domu, dostęp do instrumentów muzycznych i posługiwanie się nimi przez członków rodziny, mu­zykalność rodzeństwa, zasób doświadczeń muzycznych rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *