DOSTĘP DO INSTRUMENTÓW

Martin stwierdził, że przy doborze kandydatów do szkolnej orkiestry młodzieżowej jednakowo ważnym czynnikiem obok zdol­ności muzycznych kandydata jest środowisko z jakiego pochodzi dana osoba. Dom rodzinny bogato wyposażony w rozmaite in­strumenty stwarza dogodne okazje do czynnego muzykowania członków rodziny.Dostęp do instrumentów muzycznych w domu może być uza­leżniony od stopnia zamożności rodziny, ale jednocześnie wskazu­je na rangę jaką przypisuje się tym przedmiotom kulturalnego użytku wśród wielu innych możliwości. Rainbow wykazał, że roz­wój zdolności muzycznych osiąga zróżnicowany poziom w ścisłej zależności od statusu społeczno-ekonomicznego rodziny, poziomu inteligencji, zasobu doświadczeń muzycznych dostarczanych w domu, udziału dalszej rodziny w zajęciach muzycznych i jej zainte­resowania tą działalnością .Jak podaje M. Manturzewska wśród uczniów warszawskich szkół muzycznych zdecydowaną większość stanowią dzieci z rodzin inteligenckich, w tym wiele wywodzi się z rodzin, w których matki nie pracują zawodowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *